top of page

Vad är medicinsk laser?

Medicinsk laser är en lågenergilaser för behandling av olika smärttillstånd och andra besvär – inte att förväxla med starka lasrar som går att bränna och skära med. Över 40 års forskning visar att laserljusets egenskaper är unika och har positiva effekter på celler och vävnader.

En förenklad beskrivning är att laserljus påverkar cellernas energiupptag och därmed stimulerar kroppens eget immunförsvar, minskar smärtor, reducerar inflammationer och främjar läkning. 

Även normalt fungerande celler får ett ökat energiupptag och stärks.

 

Vid behandling med medicinsk laser belyses den del av kroppen där besvären sitter.

Det finns olika laserljus – synliga som t ex rött, grönt och blått används på ytliga besvär som sår och andra hudåkommor.

Osynligt ljus har betydligt bättre inträngningsförmåga och används på djupare besvär som t ex leder och muskulatur.

 

Det forskas mycket om medicinsk laser och det finns över

5000 vetenskapliga studier på världens största medicinska

databas, pubmed.com. Ange "LLLT + ditt symtom" i sökfältet
för att ta del av forskningen.

 

Du kan även läsa mer om laserterapi här.

Behandlingsbilder-1.jpg
bottom of page